persianweblog persianblog
صدای پای چپم

ديدن يا نديدن

موسی به خدا گفت می خواهم ببینمت ، جواب آمد : لم ترانی هرگز مرا نخواهی دید  .

 آخه خدا که دیدنی نیست  .......  یعنی اینو نمی دونست  ، اصرار کرد و عاقبت جلوه ای از جمال حق رو دید  ......  یعنی واقعاً قبل از اون ندیده بود .

 باید بوئیدش باید چشیدش باید شنیدش باید لمسش کرد باید ....... آره می شه خدا رو دید باید تیز باشی .

 اللهم اغفرلی الذنوب

 الهی العفو که بعضی وقتا خودم رو به ندیدن می زنم 

                                                            سحرگاه 23 رمضان 1426

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۸/٥ - محمدهادی ملک