همينی که هست

بيب بيب بييب

مرض

بيييييب بيب بييييييييييييييييييب

ای درد

بی بيب بييييب  بيب بييييييييب

ای کوفت ای ........

    تند رفتن نبود مردی                     شرط آن است که برگردی !

/ 6 نظر / 9 بازدید
مجید

همینی که هست خیلی باهال بود

شقایق

خوشمان آمد...من که زيادی تند رفتم ...حالا دارم برمی گردم

سیاوش

نمی دانم چرا هیچ کس در ایران کپی رایت رو رعایت نمی کنه.

HadjHadi

سياوش جان حالت خوبه ! اين طرفا ؟می دونم رو حرفات نبايد حساب باز کرد ولی احيانا منظورت چيه ؟!

سیاوش

روش حساب نکن حالا تا وقتش بشه

سیاوش

راستی حالم هم خیلی خوبه ، تو چه طوری؟