توفیق

دفعه پیش که برنامه تموم شد بهش گفتم که به باباش بگه حاج آقا با این دفعه شد 2 ماه.

بهم گفت میگم آ !

گفتم خب بگو مگه غیر از اینه این جور چیزا توفیق می خواد تازه بگو با این دفعه شد 2 تا غیبت بیشتر نشه !

با هم خندیدیم.

این شب جمعه وقتی بهم پیامک زد که میای و داشتم جواب می دادم نه یاد حرف ماه قبلم افتادم.

آره آقاجون این چیزا توفیق می خواد هزاری هم بگی دلم با اون جا بوده !  

توفیق از خودتونه

/ 2 نظر / 13 بازدید
Wolf

کلاسهای NA ...

هادی

از زنده بودنت مسرورم ولی احیانا منظور؟