عيد قربان مبارک

چند روزه که می خوام بنويسم

اما امان از اين نوای روحانی شاعر عليه الرحمه که ميگه

بچه جون درس بخون ليسانسه هاش بيکارن !

از اول هفته دوستان پيشاپيش عيد قربان رو به من مدام تسليت گفتن

مثل اينکه خود جنس رو شناختن !

/ 1 نظر / 8 بازدید