آخر تير

 با خودم عهد کرده بودم تا آخر تیر یه پست بذارم دو سه تا سوژه هم در ذهن مبارکم بود ولی نشد حتی دو سه روزه آن نشدم  حالا هم هرچند ساعاتی از آخرین ساعات تیر گذشته برای اینکه نشون بدم میشه آپید می آپم .

 دیروز توو خیابون گشتِ گل می زدم که تبلیغ آموزش مداحی در ترم تابستانی دیدم فکر کنم بار اولی نبود که می دیدم ولی کلی اون صحنه ادخال سرور بود .

 گفتم مداح  ! ..........  برا اینکه از این مجلس بی نصیب بیرون نری ! 4 بیت از یه غزل حافظ تایپ می کنم به یاد ده دوازده بیست سی باری که دلم  لرزیده نلرزیده  لرزیده نلرزیده   لرزیده نلرزیده  لرزیده نلرزیده ........

   ز رد در آ و شبستان ما منور کن                                  هوای مجلس روحانیان معطر کن

   اگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز                               پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن

   به چشم و ابروی جانان سپرده ام دل وجان                      در آ در آ و تماشای طاق و منظر کن

   ستاره ی شب هجران نمی فشاند نور                             به بام قصر بر آ و چراغ مه بر کن

 

 امشب شب آخره آ دل بده ایشالا حاجت روا شی !!      

/ 1 نظر / 13 بازدید
امير

جالب تر این می شد که تو تو کلاس اسم می نوشتی