از فرط بی کاری

امتحانای اين ترم چند روزيه که تموم شده ما از شدت بی کاری گفتيم آپ کنيم !

امسال دهه ی فجر به خاطر محرم جلو افتاده !

برا همين جشنواره های مختلف فجر هم جلو افتادن

منم فعلاْ خودم رو با جشنواره ی فيلم مشغول کردم

من و پسر عموم هم يه وبلاگ سينمايی با شروع جشنواره راه انداختيم که اميدوارم در آينده بهتر بشه 

اينجا هم آدرسشه  

/ 1 نظر / 14 بازدید
شقایق

بابا ترم جديد شروع شد تو آپ نکردی که!